Služby

Vedení účetnictví

 • zaúčtování faktur vydaných a přijatých
 • zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů
 • zaúčtování vzájemných zápočtů, dobropisů, interních účetních dokladů
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • měsíční nebo čtvrtletní zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (u plátců)
 • zpracování souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty
 • roční zpracování přiznání k dani z příjmů
 • čtvrtletní zálohy a roční přiznání k silniční dani (u plátců)
 • inventarizace účtů na konci období
 • zpracování účetní závěrky (běžné roční, případně mezitímních v průběhu roku dle individuálních požadavků)
 • zpracování účetních reportů podle přání klienta (přehledy pohledávek a závazků atd.)
 • zpracování mzdového účetnictví (výplatní pásky, hlášení na úřady atd.)
 • další úkony dle individuálních požadavků

Účetnictví zpracováváme v průběhu celého roku dle dodaných podkladů od klienta a v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání dokladů probíhá individuálně na základě vzájemné dohody tak, aby bylo možné zpracovat účetnictví včas s ohledem na různé termíny (podání daňového přiznání, pravidelné reporty atd.). Nejčastěji jsou dokumenty zasílány poštou nebo messengerem. Dokumenty je také možné zasílat ve formátu pdf pomocí elektronické pošty či stahovat pomocí vzdáleného přístupu.

Účetní výstupy, dle Vašich požadavků, jsou pak zasílány nejčastěji elektronicky prostřednictvím e-mailu.

Zpracování mezd a personalistika

 • kompletní zpracování mezd a personalistiky
 • výplatní pásky, příprava příkazů k úhradě
 • přihlašování / odhlašování zaměstnanců u příslušných úřadů
 • příprava měsíčních přehledů
 • roční zúčtování daně z příjmů, evidenční listy, mzdové listy

Zpracování daňových přiznání

 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • daň silniční
 • daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň darovací

Kontakt

Taxacco s.r.o.
Nad Žlábkem 3762
580 01 Havlíčkův Brod
+420 602 445 071

 

TOPlist